Cookies

By continuing to use our site, you acknowledge that you accept our  Privacy Policy and Terms of Service
 
Biblia avatar

Biblia

0
1

Bot zawiera przekłady Pisma Świętego w języku polskim, angielskim, łacińskim, greckim i hebrajskim

Autorem bota jest: code_joan (konto na Discordzie)

Oto polecenia, których możesz użyć:

/help - wyświetla instrukcję obsługi bota

/setversion [przekład] - ustawia domyślny przekład Biblii. Aby ustawić domyślny przekład Biblii należy wpisać jego skrót. Wszystkie skróty przekładów są dostępne w /versions

/search [słowo(a)] - służy do wyszukiwania fragmentów Biblii zawierających określone słowo(a)

[księga] [rozdział]:[werset-(y)] [przekład] - schemat komendy do uzyskania fragment(ów) z Biblii. Jeśli użytkownik chce uzyskać fragment z danego przekładu Pisma Świętego należy podać jego skrót. Przykład: Jana 3:16-17 BG. Jeśli użytkownik ustawił sobie domyślny przekład Pisma Świętego to nie trzeba podawać jego skrótu.

/versions - pokazuje dostępne przekłady Biblii

/information - wyświetla informacje na temat bota

Aby móc korzystać z funkcji wyszukiwania fragmentów Biblii, musisz najpierw ustawić domyślny przekład Pisma Świętego za pomocą komendy /setversion

 
 

Details

Prefix/
Votes1
Guilds

Authors

Extra

Features
  • Interactive buttons
Customizable
  • Prefix
  • Commands